Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Nam

Năm sinh: 13/08/1977
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên- Nga Sơn -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Đa Lộc                                         Yên Phong, Yên Định,Thanh Hóa

2013 – 2016:      Phó xứ Phong Ý                                         Cẩm phong, Cẩm thuỷ, Thanh hoá

2001 – 2013:      Phó xứ Sầm Sơn                                        Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

2003 – 2010:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an