Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Năm sinh: 25/11/1975
Chịu chức: 14/06/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Sơn
Địa chỉ: tại Thôn Ấp Trú, Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 -  nay: phó xứ Phương Long                                               Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

18.7.2018 – 2021: Phó xứ Phúc Địa                                                  Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2017-2018: Thực tập mục vụ tại xứ Tam Tổng                                   Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày 01/6/2010:Thực tập mục vụ tại trại phong Sóc Sơn                   huyện Sóc Sơn, Hà Nội

2011:        Men Phục Sinh tại TGM và giáo xứ Kẻ Rừa           

Năm 2012- 2013:Thực tập mục vụ( Năm) tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội

Năm 2014:            Thực tập mục vụ tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội                

Năm 2015 :Thực tập mục vụ Men Phục Sinh tại TGM Thanh Hoá

Năm 2016: Thực tập mục vụ Men Phục Sinh tại TGM Thanh Hoá

Năm 2017- 2018 Thực mục vụ tai giáo xứ Liên Nghĩa và Tam Tổng, Thanh Hoá

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN                        

1994 – 1996:       Học Đại Học Đại Cương và ôn thi tại TP Thanh Hoá

1996 - 2000:        Học Ngoại Ngữ tại  Hà Nội             

2000- 2003 :        Học Y    tại  Hà Nội

2004- 2009  :       Đi làm và công tác với hội Samaritanô trong và ngoài giáo phận

2009- 2017  :       Học ĐCV Hà Nội                 

KỸ NĂNG

Ngoại ngữ:          Anh văn         

Chuyên môn:      Y Sỹ

HIỆP HỘI THAM GIA
                        Thành viên hội Y bác sỹ Samaritanô giáo phận Thanh Hóa (2004– nay)