Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Năm sinh: 03/03/1974
Chịu chức: 21/12/2004
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đạt Giáo
Địa chỉ: Thiệu Vũ - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2018 – nay:       Chủ tịch Cariatas                             50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hoá
2016 – nay:       Chính xứ Trinh Hà                          Hoằng Trung, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
2012 – 2016:      Làm việc cho Giáo Phận Harrisburg, Hoa Kỳ
2006– 2012:       Du học tại Chicago, Hoa Kỳ
2005 – 2006:      Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa tại Saigon                                    
2006 – 2012:             Du học tại : Loyola University Chicago, Chicago, Illinois  
1995:                          Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an