Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thắng

Năm sinh: 18/08/1987
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Mông Ân
Địa chỉ: Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay: TGM                                                                     50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa
                Phó chánh văn phòng Gp (2021 - ...)


2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc      210 Hùng Vương, Xuân Bình,
 Long Khánh, Đồng Nai 

2006:                    Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóa