Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thái

Năm sinh: 20/06/1973
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: tại Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2020-nay: Quản nhiệm Giáo họ Do Hạ                      Khu Tân Bình, TT. Hậu Lộc, H. Hậu Lộc, T. TH

2017 – 2020:      Đại Chủng Viện Thanh Hóa           50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa

2014 – 2017:      Đại Chủng Viện Vinh Thanh          Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an

2009 – 2014:      Du Học Mỹ

2007 – 2009:      Trụ Sở Thanh Hoá                           386 Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

2005 – 2007:      Phó xứ Tam Tổng + Bạch Câu       Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá

2009 – 2014:     Du Học Tại Hoa Kỳ         

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an