Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tâm

Năm sinh: 14/02/1990
Chịu chức: 08/09/2020
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Quang Minh, P. Hải Thanh, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10/2020 – nay: Phó xứ Phương Long                                    Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

03/2020 – 08/2020: Phó tế - Giúp xứ Phương Long             Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa     

2012 - 2018:        Đại Chủng Viện Ars - Pháp                       Paris, Pháp Quốc

2008:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Thị trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa