Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn

Năm sinh: 03/06/1987
Chịu chức: 14/06/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 -  nay: phó xứ Phương Long                                                Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

18.7.2018 - 2021: phó xứ Bích Phương                                              Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày 05/09/2011: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Đạt Giáo                    Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ngày 05/09/2015: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Quần Xá                     Qúy Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

Ngày 07/12/2015: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Liên Nghĩa                Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày 27/12/2017: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Liên Hải                    Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày 21/10/2017 đến nay: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Nghi Sơn    Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày 18/7/2018: Phó xứ Bích Phương                                            Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2009 – 2017:       Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            
2005 – 2007:       Y học Hà Nội                                                     
2005:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                             

KỸ NĂNG         

Chuyên môn:     Y Sỹ

HIỆP HỘI THAM GIA

 Thành viên hội Y bác sỹ Samaritanô giáo phận Thanh Hóa (2010 – nay)