Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mạnh

Năm sinh: 07/06/1985
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  - nay: Phó xứ Đông Sơn                                                Thôn 11, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Hoài Yên                                             Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Kẻ Vàng                       Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa       

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc      210 Hùng Vương, Xuân Bình,
                                                                                                       Long Khánh, Đồng Nai 

2008:                   Tốt Nghiệp Đại Học                                        Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

2004:                    Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa