Linh mục Antôn Nguyễn Văn Kiên

Năm sinh: 05/09/1981
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phong Ý
Địa chỉ: Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Quản Xứ Thủy Cơ                                               Tổ dân phố Liên Thành, P. Hải Châu, Tx. Nghi Sơn, T. Thanh Hóa

10.2019 – 2022:             Phó xứ Ngọc Đỉnh                           Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

10.2016 – 2019:            Phó xứ Thái Yên                              Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

2004 – 2006:     Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh                    50 Nguyễn Trường tộ, P. Trường Thi            

2006 – 2016:     Chủng Viện Lorraine – Pháp Quốc