Linh mục Giuse Nguyễn Văn Kế

Năm sinh: 20/03/1985
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
7.2018 – nay:    Đi học tại Saigòn                                                       386/18-22 Lê văn Sỹ, P 14, Q 3, TP HCM

10.2016 – 2018: Chánh Văn Phòng Chủng Viện Thanh Hóa               P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                             Kiêm Chủ tịch UB Giáo Lý GP. Thanh Hóa
                              
2015 – 2016:     Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh                                     P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                                      Linh mục đồng hành với ứng sinh TCV.
Giám đốc chương trình Men Phục Sinh 

2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An