Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 08/10/1983
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Đỉnh
Địa chỉ: Ngọc Đỉnh- Hoằng Hà- Hoằng Hóa - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay: Chính xứ Kẻ Rừa                                               Thôn 5, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

10.2016 – 2022: Quản xứ Thanh Bình                                  Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa

2013 – 2016:     Phó Bề Trên Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh    P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa

2005 – 2012:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An