Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hà

Năm sinh: 02/09/1984
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  – nay: Phó xứ Vân Lung                                                   Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Đông Sơn                                            Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
                                    
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Ba Làng                  Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa  

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                         Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An                      

2006:                   Tốt Nghiệp Cao Đẳng                                      Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

2002:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học                Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa