Linh mục Giuse Nguyễn Văn Điệp

Năm sinh: 19/05/1979
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Rừa
Địa chỉ: Thôn 5, Hà Vinh, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay:           Giáo sư Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh - Thanh Hóa     50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa

9.2019 – 2022:       Đại Học Giáo Hoàng Urbano - Rôma                         Via Urbano VIII, 16, Roma, Ý  


7.2018 – 2019:       Tòa Giám Mục                                                             50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,, Thanh Hóa

10.2016 – 2018:      Phó xứ Ngọc Đỉnh,                                                    Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
                             Ủy Ban Giáo Luật,
                             Giáo sư thỉnh giảng ĐCV Vinh Thanh và Chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa                                                              

2013 – 2016:     Trưởng ban Truyền Thông GP. Thanh Hóa         Tòa Giám Mục Thanh Hóa
                        Phó chủ tịch UB di dân GP Thanh Hóa,
                        Phụ trách và đồng hành với sinh viên Công Giáo Thanh Hóa

2009 – 2013:     Đại Học Giáo Hoàng Urbano - Rôma               Via Urbano VIII, 16, Roma, Ý  

2003 – 2009:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An