Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Điệp

Năm sinh: 20/03/1981
Chịu chức: 14/06/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phong Ý
Địa chỉ: Tổ I, TT. Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2021 – nay:  Phó xứ Bằng Phú                                     Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

10.2017 – 2021:  Phó xứ Tân Sơn                                       Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2003 – 2007:     Đại Học Quy Nhơn                                  170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn.
                          Cử nhân sư phạm tâm lý và  giáo dục

2001:                 Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Cẩm Thủy I, Cẩm Thủy, Thanh Hóa