Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Dân

Năm sinh: 12/11/1983
Chịu chức: 08/09/2016
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Yên Khánh
Địa chỉ: Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

29.10.2021 - nay:                    Quản xứ Bản Thủy                                        Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

10.2019 – 29.10.2021:             Quản nhiệm Bản Thủy                                  Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa


10.2016 – 2019:                      Phó xứ Phương Long                                    Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá                      

2007 – 2014:                          Đại Chủng Viện Vinh Thanh                           Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an