Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Cường

Năm sinh: 06/07/1984
Chịu chức: 29/10/2022
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

 2009:                  Tốt Nghiệp Cao Đẳng Kỹ Thuật Điện      P.15, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
                                                                                   
2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          P. Hải Hòa, Tx.  Nghi Sơn, Thanh Hóa