Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Sơn

Năm sinh: 17/09/1973
Chịu chức: 20/10/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2015 – 2016:      Quản Nhiệm Giáo họ Hoà Chúng                                  Xóm Thông, Quảng Thọ, Sầm Sơn, TH
                           Mục vụ sinh viên- Linh hướng Chủng Viện Lê Bảo Tịnh
2010 – 2015:      Mục vụ sinh viên tại Hà Nội