Linh mục Gioan Nguyễn Quốc Hùng

Năm sinh: 04/08/1984
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Tranh
Địa chỉ: Đông Vinh, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
8.2021: TGM                                                                       50 Nguyễn Trường Tộ, PTrường Thi, TP Thanh Hóa
             Tuyên Úy Nhà Thương (8.2022- ...)

2.2021 - 8.2022: Phó xứ Ngọc Tranh                                
phố Minh Trại, P. Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa

11.2021 - 2.2021: Phó xứ Kẻ Đầm                                    Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                    Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2008:                   Tốt Nghiệp Trung Học Quân Y                 P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng                                           

2002:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá