Linh mục Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân

Năm sinh: 01/07/1974
Chịu chức: 21/12/2002
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tiên Thôn
Địa chỉ: tại Kim Tiên- Hà Đông- Hà Trung- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
 2022 - nay:   Chính xứ Hữu Lễ                                                Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                            Hạt trưởng hạt Hữu Lễ (2022 - ...)

10.2016 – 2022:   Chính xứ Thái Yên                                      Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá
                           
Hạt trưởng hạt Thái Yên (2016-2022)


2005 – 2010:      Chính xứ Đạt Giáo                                      Thiệu Vũ, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
                            Kiêm Nhiệm Giáo xứ Kẻ Vàng
                            Dạy Học TCV Lê Bảo Tịnh

2003 – 2005:     Phó xứ Kẻ Rừa + Tiên Thôn                      Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá