Linh mục Phaolô Ngô Ngọc Thắng

Năm sinh: 28/12/1989
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  - nay: Phó xứ Chính Tòa                                              232A Đường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Đại Chủng Viện Paris

                       
20/07/2019 – 19/08/2019: Phó tế - Giúp xứ Sầm Sơn           121 Nguyễn Du, P. Trung Sơn,
                                                                                                   Sầm Sơn, Thanh Hóa  
2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Paris                                Paris, Pháp
                                                                                        
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa