Linh mục Phaolô Lê Tiến Nhất

Năm sinh: 21/01/1975
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Phó Bề Trên Chủng Viện                50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP T Hoá
2009 – 2016:     Du Học Pháp
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh            Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an