Linh mục Phaolô Lê Quang Dương

Năm sinh: 05/09/1965
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Quần Xá,
Địa chỉ: Qúy Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Vạn Thành                                   Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa
2012 – 2016:      Chính xứ Tiên Thôn                                     Hà đông, Hà trung, Thanh hoá
2008 – 2012:      Chính xứ Bạch Câu                                     Nga bạch, Nga sơn, Thanh hoá
2005 – 2008:      Chính xứ Liên Nghĩa                                   Nga thái, Nga sơn, Thanh hoá
1998 – 2005:      Chính xứ Thanh Thuỷ                                Trúc lâm, Tĩnh gia, Thanh hoá
1991 – 1997:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                     Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an