Linh mục Giuse Lê Hồng Phú

Năm sinh: 22/09/1985
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Yên Khánh
Địa chỉ: Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay: Phó xứ Phong Ý                                                      Khu phố Nghĩa Dũng, TT. Cẩm Phong, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Văn Phỏng Chủng Viện                                 50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Nghi Sơn                        Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa                            

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc    210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 

2005:                   Tốt Nghiệp Trung Cấp                                  Thành phố Hà Nội

2003:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa