Linh mục Giuse Hoàng Văn Hạnh

Năm sinh: 17/08/1979
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Điền Hộ
Địa chỉ: xóm 2, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay: Chính xứ Tiên Thôn                                                          Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa
Kiêm Chủ tịch UB Phụng Tự & Nghệ Thuật Thánh (2016-2019)

2013 – 2016:     Phó xứ Chính Tòa                                                            P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
Kiêm Chủ tịch UB Phụng Tự & Nghệ Thuật Thánh

2003 – 2010:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An