Linh mục Phêrô Hoàng Văn Công

Năm sinh: 20/05/1986
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bản Thủy
Địa chỉ: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay:     Giáo xứ Ngọc Đỉnh                                   Thôn 5, Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

2013 - 2020:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                    Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

2005:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa