Linh mục Giuse Giuse Nguyễn Tuấn Tùng

Năm sinh: 01/01/1989
Chịu chức: 19/05/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Sầm Sơn
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

5.7.2022 - nay: Phó xứ Đức Tâm         38 Lương Định Của, Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa