Linh mục Phêrô Đỗ Minh Hoàng

Năm sinh: 11/08/1983
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022  –  nay:        Giám đốc trụ sở Saigon                     386/18-22 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, Tp HCM

10.2017  –  2022: Phó giám đốc trụ sở Saigon              386/18-22 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, Tp HCM


2016 – 2017:     Giúp xứ Chính Tòa                                Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

2011 – 2012:     Giúp Tòa Giám Mục Thanh Hóa           Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                  Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2003:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học       Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa