Linh mục Giuse Đặng Xuân Lý

Năm sinh: 05/07/1987
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ: Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11.2021 - nay:      Giáo xứ Dương Giao                                    Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa
                
2013 - 2020:       
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc      210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 

2009:                    Tốt Nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc          Số 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2006:                    Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa