Linh mục Augustinô Bùi Văn Anh

Năm sinh: 10/04/1983
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Vân Lung
Địa chỉ: Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
29.10.2021 - nay : Quản Nhiệm Thiên An                              Đoài Thôn, Yên Dương, Hà Trung, Thanh Hóa
10.2017 – nay:     Phó xứ Đức Tâm                                         Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
2009 – 2016:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an
2005 – 2007:       Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc                   Thành phố Thanh Hóa
2003:                   Tốt Nghiệp phổ thông trung học               Thạch Thành 1