Linh đạo của Nữ Tử Thánh Phaolô

16/04/2018
1645
Các Nữ Tử Thánh Phaolô ước muốn sống Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống một cách trọn vẹn, trong tinh thần của Thánh Phaolô và dưới sự hướng dẫn ân cần, đầy tình mẫu tử của Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.  Dưới đây là một vài câu trích về giáo huấn của Cha Alberione về linh đạo của Nữ tử Thánh Phaolô:
 

Không có gì đáng giá để trao tặng cho thế giới khốn khổ và tự kiêu này hơn là Đức Giêsu Kitô. Đức Maria đã ban cho thế giới ân sủng nơi Đức Giêsu Kitô và Mẹ tiếp tục sự trao ban này trong mọi thời. Mẹ là vị trung gian của vũ trụ về ân sủng, và trong vai trò này Mẹ là Mẹ của chúng ta. Thế giới cần Đức Giêsu Kitô là Đường, Sự Thật và Sự Sống.

Đức Maria trao ban Chúa Giêsu thông qua các tông đồ và các công cuộc tông đồ mà Mẹ khơi gợi, đào tạo, trợ giúp và tưởng thưởng hoa trái cùng với vinh quang thiên đàng. (AD 108)

Gia đình Thánh Phaolô được dựng nên bởi vị Tông Đồ dân ngoại như là một phương thế để tiếp tục công việc của Ngài.… Nếu còn sống, ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ chu toàn hai điều răn trọng đại như ngài đã biết cách chu toàn chúng: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn mình, và yêu tha nhân hết mực, bởi vì ngài yêu mến Đức Kitô. “Đức Kitô sống trong tôi”.

Ngài sẽ sử dụng những bục giảng vĩ đại nhất của thời đại tiến bộ này: báo chí, phim ảnh, đài phát thanh, truyền hình để loan báo sự khám phá kỳ thú về giáo huấn tình yêu và về ơn cứu độ gặp thấy trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô biến chính ngài thành “khuôn mẫu” cho chúng ta. (Pr SP 291). Tiên vàn, đời sống đạo đức của chúng ta phải hướng về Thánh Thể. Từ nguồn mạch thiết yếu này, tức Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi sự sẽ nhận được sức sống. Chính vì thế Gia đình Thánh  Phaolô đã được sinh ra từ Nhà Tạm. Và từ nơi đây, Gia đình Thánh  Phaolô được nâng đỡ trong sự sống, trong công việc và trong sự thánh thiện. Sự thánh thiện và việc tông đồ của chúng ta bắt nguồn từ Thánh lễ; Rước lễ và viếng Thánh Thể. (UPS II 10)

Thánh Kinh là quyển sách chúng ta phải trao cho người khác, dù dưới hình thức phim ảnh hay sách báo, radio hay các đĩa ghi âm, phim hoạt hình hay các hình thức khác. Chúng ta trình bày Thánh Kinh thông qua tất cả các phương tiện mà Thiên Chúa cung cấp, giống như chúng ta ăn mặc bằng những gì Ngài đã tạo nên.Các con không được phép mang Thánh Thể trong khi đi đường nhưng các con luôn có thể mang Thánh Kinh. Giống như các con được hộ tống bởi Của ăn đàng. Thánh Kinh là người bạn đồng hành mà các con phải luôn có bên cạnh mình. (Pr CB 277).(Nguồn: paolinevn.org)