TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/01/2023

28/01/2023
395


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1 Cr 1, 26-31) Trong ngày Chúa Nhật hôm nay, cũng là ngày thế giới phòng chống bệnh Phong, con suy ngẫm về những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Trong tháng này, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng con cầu nguyện cho các nhà giáo dục, để họ biết dạy về tình huynh đệ, và đặc biệt là giúp đỡ những bạn trẻ dễ bị tổn thương nhất. Cha ơi, con xin dâng ngày mới của con hôm nay với quyết tâm trở nên nhạy bén hơn trước nhu cầu của các anh chị em xung quanh. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

What is weak in the world is what God has chosen to confuse what is strong. (1 Cor 1, 26-31) On this Sunday, which is also World Lepers’ Day, I am thinking of the weakest people in our world. For his part, Pope Francis invites us this month to pray that educators teach fraternity and help the most vulnerable young people in particular. Lord, I offer you the day that is beginning: I will try to be attentive to people in need. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong một video được chiếu tại sự kiện Hiệp Ước Giáo Dục Toàn Cầu ngày 10/10/2020, ĐTC Phanxicô mời gọi tất cả những ai quan tâm đến giáo dục hãy “đặt con người, giá trị, phẩm giá của con người vào trung tâm của mỗi quá trình giáo dục chính quy hoặc không chính quy, để làm nổi bật nét đặc trưng, vẻ đẹp, cá tính độc đáo, và đồng thời là khả năng liên đới của con người với tha nhân và với thực tại quanh mình, đẩy lùi lối sống cổ xuý văn hoá loại trừ.” Liệu con có đặt con người làm vị trí trung tâm trong các hoạt động của mình không?

WITH JESUS DURING THE DAY

In a video released during the Global Pact for Education event on October 10, 2020, Pope Francis invited all those interested in education to “put at the center of each formal or informal educational process the person, his value , its dignity, in order to bring out its specificity, its beauty, its uniqueness and, at the same time, its ability to be in relation with others and with the reality that surrounds it, rejecting lifestyles that favor the diffusion of the culture of rejection.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hôm nay là Chúa Nhật: con đã trải qua ngày hôm nay trong sự kết nối với gia đình, cộng đoàn và những người yếu thế nhất như thế nào? Điều gì mang con đến gần với mọi người và với Chúa hơn? Con tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành và cả những điều làm cho Nước Cha trị đến. Cũng xin Ngài thương tha thứ cho những lần con sống xa rời tình bác ái huynh đệ và thu mình trong ốc đảo của riêng mình. Ngày mai sẽ khác, và Chúa sẽ vẫn mãi ở bên con để trao ban tình yêu của Ngài cách nhưng không. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa và chia sẻ cho mọi người.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today was Sunday: how did I experience this day, in connection with my family, my Christian community, the weakest people? What brought me closer to my brothers and sisters in humanity, and to You Lord? I give you thanks for all that has been beautiful and has made your Kingdom grow. But forgive me for what took me away from the fraternity and turned me in on myself: I can think of specific examples. Tomorrow will be another day, and you will still be by my side, Lord, to give me your love for free. I ask Mary to help me welcome it and share it.