TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/09/2022

23/09/2022
335


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆNNGÀY 24/09/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con ngày sống mới. Cha muốn sống cùng con và dạy cho con những bí mật của Ngài mà con thường không thể hiểu được. “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,43-45). Con đón nhận mầu nhiệm này trong sự thinh lặng của trái tim con, nhưng con sẽ không cố để hiểu chúng. Con chỉ cần ở đó với Chúa Giêsu, thưa chuyện và để chính mình được Người soi sáng. Hôm nay, con sẽ có cơ hội để nhìn thấy được nỗi đau trong thế giới của những người thân cận, xảy ra bởi sự bất công trong tội lỗi của chính con. Vậy con có sáng kiến gì để dập tắt dù chỉ một chút hận thù và bất công? Chúa Giêsu luôn trông cậy vào con để tiếp tục tuôn đổ lòng thương xót của Người. Vì Chúa cho con ngày sống này cho chính mục đích đó. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to the Lord for he offers you this day. He wants to live it with you and teach you his secrets that are often incomprehensible to us. “The Son of Man is going to be handed over into the hands of men” (Luke 9:43-45). Receive this mystery in the silence of your heart, but do not seek to understand. Only stay there with Jesus, ask him, and let yourself be enlightened by Him. Today you will have occasions to see the pain in the world of those who are close to us caused by the injustice of our sin . What initiative will you take to extinguish a little hate and injustice? Jesus counts on you to continue pouring out his mercy. He offers this day for that purpose. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con đang lo liệu một ngày sống bận rộn như thế nào? Hãy nghỉ ngơi, hít thở, và sau đó lãnh nhận. Bởi ĐTC Phanxicô mời gọi con dám “chia sẻ nỗi đau khổ của người khác và ngừng chạy trốn khỏi những tình huống đau đớn”, để tìm thấy “cuộc sống có ý nghĩa bằng cách giúp đỡ người khác trong nỗi đau của họ, hiểu được nỗi thống khổ của người khác, xoa dịu họ, và hãy cảm nhận rằng người kia là máu thịt của mình, đừng sợ đến gần người khác cho đến khi con chạm vào vết thương của họ.” Cuối cùng, con xin Thần Khí soi sáng, thúc đẩy con ra khỏi bản thân, trở thành bàn tay, lời nói và sự hiện diện của Ngài trong đời sống xung quanh mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

How are you handling the busyness of your day? Rest, breathe, and then receive. Pope Francis invites you to dare “to share the suffering of others and stop fleeing from painful situations,” to find “that life makes sense by helping others in their pain, understanding the anguish of others, relieving others, feeling that the other is the flesh of your flesh, and not to be afraid to approach others until you touch their wound.” Ask the Spirit for this grace, that He moves you to go out, to be the His hands, His words, and His presence in your surroundings.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc một ngày trong thinh lặng, biết ơn những phúc lành dù lớn hay nhỏ mà Cha đã rộng ban cho con trong ngày hôm nay, dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện, một bất ngờ hay một người bạn tốt. Cũng vậy, xin Cha cho con biết ý thức về những khoảnh khắc đau khổ hoặc buồn bã mình đã trải qua, và con đặt để mọi thứ trong tay Ngài. Con đã sống như thế nào qua những khoảnh khắc đó? Con có mở rộng vòng tay giúp đỡ cho anh, chị, em của con không? Nếu con cần, thì đây là thời điểm của sự tha thứ. Lạy Cha, đời con là một của lễ không ngừng dâng, và xin Ngài cho nó phản ánh được lòng thương xót của Ngài, Đấng không bao giờ mệt mỏi khi chờ đợi sự hoán cải của chúng con. Con viết ra một giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

End your day in solitude. Be grateful for the great or small graces that God has given you today whether it be a conversation, a surprise, or good company. Also, become aware of the painful or sad moments you experienced today and leave everything in His Hands. How did you live through those moments? Did you extend your helping hand to your brother? If you need it, this is the moment of forgiveness. Never stop offering it and asking for it to reflect the mercy of the Lord who never tires of waiting for our return to Him. Write a resolution for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao