​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/03/2024

30/03/2024
208

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/03/2024    
       
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG                       
"Ngài đã phục sinh!"
Con bắt đầu ngày mới với niềm vui rằng Chúa đã sống lại! Ngài đã hiến thân mình để cứu chuộc nhân loại và ban cho con niềm hy vọng về một sự sống vượt lên trên cái chết.
"Người đã sống lại từ cõi chết" (Ga 20,1-9). Con vui mừng trong Chúa, Đấng đã giữ lời và đến để an ủi con. Hôm nay, con cũng được mời gọi để trở nên niềm vui và là niềm an ủi cho người khác, đó là dấu chỉ của sự phục sinh.
Hãy mừng vui lên! Xin cho con được sống trong niềm vui phục sinh và đem niềm vui này đến cho các anh chị em con.
Con nguyện dâng ngày sống hôm nay của con bằng lời cầu nguyện hiến dâng của con cho Ngài! Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            He is risen!
We begin our day with joy in our hearts. The Lord is risen! He gave himself to save us and to give us the hope of a life that goes beyond death.
"He was to rise from the dead" (Jn 20:1-9) It is a day to rejoice in the Lord who has kept his word and comes to his friends with the offering of consolation. Today we are to be consolation and joy for others... signs of resurrection.
Rejoice! Let this word resonate in you and make it a gesture of closeness to your brothers and sisters.

Offer this day of resurrection with the daily prayer of offering.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Niềm vui cùng các thánh tử đạo
Trong khoảng lặng của ngày sống, xin cho con được gặp Chúa và cùng chia sẻ niềm vui trong ngày Phục Sinh của Ngài.
Con tin tưởng vào Ngài, lạy Chúa Giêsu, con tin rằng trong Chúa niềm hy vọng của con được tái sinh và hành trình của con vẫn luôn tiếp tục. Lạy Chúa là Đấng ban sự sống, xin Ngài luôn đồng hành và khích lệ con trên hành trình này, như khi xưa Ngài đã làm với các môn đệ trong đêm Phục Sinh: "Bình an cho các con" (ĐGH Phanxicô)
Lạy Chúa, xin cho con biết canh tân cuộc sống của mình với tư thế sẵn sàng của người môn đệ Chúa và sống hiệp thông cùng các thánh tử đạo - những anh hùng đã chết trong niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của Ngài. Con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này..

WITH JESUS DURING THE DAY
            Joy with the martyrs
It is time to pause in your day, Jesus wants to meet you and share the joy that comes from the resurrection.
We believe in You, Lord Jesus, we believe that with You hope is reborn and the journey continues. You, Lord of life, encourage us on our journey and repeat to us, as you did to the disciples on Easter evening: "Peace be with you" (Pope Francis).
With the attitude of a disciple, available we renew the offering of our life, and we join the martyrs who died in the hope of the resurrection who rejoice with us today.... Prayer intention of the month.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Phút cuối ngày
Con kết thúc ngày sống của con với niềm vui của một khởi đầu mới, niềm vui của Chúa Giêsu Phục sinh. Ngày hôm nay cũng là ngày kết thúc tháng cầu nguyện cho những anh hùng tử vì đạo.
Con nhắm mắt lại để chiêm ngắm về hành trình con đã trải qua trong những ngày thiêng liêng này. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì những trải nghiệm con đã có, những điều đã được Chúa biến đổi trong trái tim con, và con cũng xin phó dâng cho Chúa những mục tiêu, dự định của con trong tháng tiếp theo.
Con cũng xin cầu nguyện cho những thách thức của nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội theo Mạng lưới cầu nguyện của ĐTC.
Lạy Cha chúng con....

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Closing
Today we end our day with the joy of a new beginning, given to us by the Risen Jesus. We also conclude the month in which we pray for the new martyrs.
Close your eyes, look at all the journey you have made in these holy days, all that you have experienced during the month. Take time to be thankful and welcome what you discover, what things have transformed your heart, what goals do you have for the next month?
Continue to pray for the challenges of humanity and the mission of the Church with the entire Pope's Prayer Network.
Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao