TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/11/2023

27/11/2023
240

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/11/2023
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Vẻ bề ngoài
Cảm tạ Chúa vì một bình minh mới này, con chuẩn bị sống cùng với niềm vui, ở lại trong chiều sâu của mọi sự. “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-9). Xin cho con không để mình bị mắc kẹt bởi những vẻ bề ngoài chóng qua, cũng như những khó khăn nhất thời. Xin cho con có thể đọc được những dấu chỉ của thời đại và tin tưởng vào thời điểm của Chúa, nhận ra Chúa ở nơi Ngài tỏ hiện cho con. Con xin dâng ngày mới này theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
            Appearances
Thank you Lord for this new dawn, I prepare to live it with joy, remaining in the depths of things. "The day will come when all that you behold will be thrown down, leaving not one stone upon another" (Lk 21:5-9). May I not allow myself to be trapped by passing appearances, nor by momentary hardships, may I be able to read the signs of the times and trust in your times, recognizing you where you let yourself be seen. I offer you the day for the Pope's prayer intention. Our Father
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Vẻ bề ngoài
Cảm tạ Chúa vì một bình minh mới này, con chuẩn bị sống cùng với niềm vui, ở lại trong chiều sâu của mọi sự. “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-9). Xin cho con không để mình bị mắc kẹt bởi những vẻ bề ngoài chóng qua, cũng như những khó khăn nhất thời. Xin cho con có thể đọc được những dấu chỉ của thời đại và tin tưởng vào thời điểm của Chúa, nhận ra Chúa ở nơi Ngài tỏ hiện cho con. Con xin dâng ngày mới này theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS DURING THE DAY
            Appearances
Thank you Lord for this new dawn, I prepare to live it with joy, remaining in the depths of things. "The day will come when all that you behold will be thrown down, leaving not one stone upon another" (Lk 21:5-9). May I not allow myself to be trapped by passing appearances, nor by momentary hardships, may I be able to read the signs of the times and trust in your times, recognizing you where you let yourself be seen. I offer you the day for the Pope's prayer intention. Our Father
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Đồng hành cùng nỗi khổ đau
Chiều nay, con hiệp cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho trẻ em đang phải chịu hậu quả của sự dữ trên thế giới. “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các trẻ em mồ côi và chạy trốn khỏi chiến tranh; cho những người đang đau khổ vì nạn đói trên khắp thế giới, thiếu sự chăm sóc y tế, bị lạm dụng và bạo lực; cho những người bị từ chối quyền được sinh ra. Chúng ta hãy bảo vệ tất cả trẻ em!” Con cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha.
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
            Accompanying the pain
We join the Holy Father this afternoon in his prayer for children suffering the consequences of evil in the world. "Let us pray together for the children left orphaned and fleeing war; for those who suffer throughout the world because of hunger, lack of medical care, abuse and violence; for those who have been denied the right to be born. Let us protect all children!" Let us pray together with the Pope.