​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2023

24/09/2023
322

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ánh sáng Đức Kitô.
Con được trao ban một ngày mới để tìm kiếm thánh ý Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với con về tầm quan trọng của việc không che giấu ánh sáng đức tin mà con đã lãnh nhận: "Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng" (Lc 8,16-18). Lời Chúa hôm nay mời gọi con suy nghĩ về tính xác thực đức tin của con và cách con chia sẻ đức tin đó với thế giới. Hôm nay, con suy ngẫm về cách mình có thể can đảm làm chứng cho sự thật của Chúa Kitô, mà không hãi chiếu ánh sáng của mình ra giữa bóng tối. Mục đích của con là sống đức tin của mình một cách minh bạch và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong mọi việc mình làm. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

I gaze at the sunset and everything is calm. Enter the stillness of the day that is ending, gratefully remembering the benefits received from the Lord, people, nature, your life. What was your source of inspiration? What was the muse of your thoughts, words and gestures? Were you able to capture your good inspirations or did you see them cut short? Receive God's forgiveness if you did not accept what He breathed into your heart, and plan tomorrow with the Spirit so that it leads you in the art of loving. Hail Mary.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lời chứng cho tình yêu
Đây là thời điểm con xin hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Để làm bừng lên khoảnh khắc suy tư này, con hướng tới những lời của ĐTC Phanxicô đã nói: "Nếu con không để ánh sáng đi vào trái tim mình, thì bóng tối sẽ len lỏi vào." Con đang để điều gì vào trái tim mình? Con có đầy những gì? Lời chứng của con với tư cách là một Kitô hữu đã nhận được ánh sáng của Chúa Kitô là gì? Theo gương mẫu của rất nhiều Kitô hữu đi trước và những người mà con chia sẻ sứ mạng này, con cũng có thể can đảm làm chứng cho đức tin của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Testimony of your love
It is time to reunite with the Father. To illuminate our moment of reflection, we turn to the words of Pope Francis who tells us: "If you do not let light enter your heart, darkness will enter." What am I letting into my heart? What am I full of? What is my testimony as a Christian who has received the light of Christ? Following the example of so many Christians who preceded us and with whom we share the mission, we too can give courageous witness to our faith.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con khép lại một ngày sống và dâng lời tri ân Chúa vì Ngài cho con một cơ hội mới để biết yêu thương và phục vụ. Con tạ ơn Chúa vì ánh sáng mà những người khác đã đặt vào cuộc sống của con hôm nay, vì tình yêu và sự đồng hành của họ là dấu chỉ tình yêu của Ngài. Liệu con có để cho tinh thần ngập tràn bóng tối và buồn bã trong ngày hôm nay không? Lạy Chúa, xin thứ tha cho con vì những khoảnh khắc đó. Xin Chúa đừng để con nhụt chí và tuyệt vọng. Con cũng muốn chứng thực ánh sáng của Ngài cho những tha nhân, để khi họ nhìn thấy con, họ cũng nhìn thấy Ngài. Con hiến dâng lời nguyện cho Chúa, thưa cầu cho những người sống ở ngoài lề, trong cảnh nghèo khó và bị bỏ rơi. Xin ban cho con cơ hội và lòng dũng cảm để mang ánh sáng của Ngài đến cho họ. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close my day, Lord, thanking you for a new opportunity to love and serve. I thank you for the light that other people have put in my life today, for their love and company that are signs of your love. Have I let in reasons of darkness and sadness during this day? I apologize for those moments. Don't let me get discouraged and hopeless. I also want to witness your light for others, so that when they see me they see you. I offer you Lord my rest for those who live on the sidelines, in poverty and abandoned. Give me the opportunity and the courage to bring your light to them too. Hail Mary.