TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/01/2022

24/01/2022
515


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày sống mới này cùng với Chúa Giêsu. Con xin dâng chính con cho Chúa và cảm tạ Ngài vì hành trình mới hôm nay. Con được mời gọi để bước theo Chúa Giêsu: "Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." (Mc 16,15-18). Mọi cử chỉ bác ái sẽ nâng đỡ và trở thành lá chắn che chở con khỏi mọi thuốc độc và nguy hại. Tình yêu là lá chắn bảo vệ tốt nhất mà Chúa Giêsu đã ban cho con. Con hình dung những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay và nghĩ đến những cử chỉ huynh đệ mà con muốn diễn tả. Con xin dâng lời cầu nguyện để cùng hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của tháng. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
Start the day with Jesus, putting yourself in his hands and thanking him for this new journey. He invites you to follow him: “In my name they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will catch snakes in their hands and even if they drink poison it will not harm them; they will lay their hands on the sick and they will get well." (Mk 16:15-18) Every gesture of mercy turns in your favor and immunizes you from all poison and harm. Love is the best protective shield that Jesus offers you. Visualize your meetings today and plan What fraternal gestures do you want to carry out? Pray for the monthly intention. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào buổi chiều hôm nay, con chuẩn bị tâm hồn để suy ngẫm lời của ĐGH Phanxicô: "Đức Giêsu Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh sẽ luôn soi đường dẫn lối cho chúng ta; Có rất nhiều những anh chị em đang phải ẩn dật vì bắt bớ, nơi gia đình và công sở, trong những khó khăn và đau khổ, trong niềm vui và hy vọng, họ cũng đang sống đức tin mỗi ngày và mang tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới cùng với chúng ta." Có điều gì đang đánh động nơi tâm hồn con? Con có tin tưởng rằng những gì con làm hằng ngày bằng tất cả tình yêu sẽ trở nên sức mạnh thiêng liêng và là nguồn trợ lực cho những người đang cần đến hay không? Những việc con làm đều đang âm thầm giúp ích cho thế giới. Con dâng lời cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì niềm tin của họ, và con sẵn sàng tiếp tục hành trình sống ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY
This afternoon prepare to listen inwardly to Pope Francis: “The crucified and risen Lord guides us; With us there are many brothers and sisters who in the silence and darkness, in their family and work life, in their problems and difficulties, in their joys and hopes, live the faith daily and bring to the world, together with us, the lordship of the God's Love." What resonates with you? Do you believe that what you live daily with love is divine strength and power for those in need? What you offer invisibly helps the world. Pray for those who suffer religious persecution and continue your journey.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở thật sâu, thả lỏng cơ thể và để tâm hồn được tĩnh lặng, con trút bỏ những gánh nặng cho Cha, và dâng lời cảm tạ vì Cha đã đồng hành cùng con trong ngày sống hôm nay. Điều gì làm cho con phải lo lắng hoặc đau khổ? Con có chọn đối thoại cùng nhau thay vì mâu thuẫn không? Con đã có những cảm xúc gì? Cùng nhau đi đến thỏa thuận trong một cuộc thảo luận đầy mâu thuẫn là một vũ khí mạnh mẽ giúp mọi người cùng nhau phát triển và vượt qua những khác biệt. Xin Chúa giúp con quyết tâm vào ngày mai và nguyện xin Chúa tha thứ nếu con lỗi phạm. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Quiet your body and your emotions by taking deep breaths. Leave the weight in the hands of the Father, and be grateful for his closeness on this day. What was it that worried you or made you suffer? Did you try to dialogue instead of confrontation? What feelings did you have? Seeking an agreement in conflict resolution is a powerful weapon to grow together and overcome differences. Write your resolution for tomorrow and ask for forgiveness if you need it. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao