TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/10/2021

23/10/2021
148


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu một ngày với trái tim sẵn sàng rộng mở để được tràn đầy ánh quang của Chúa. Con tạ ơn Chúa vì mắt con được mở ra, như anh mù Ba-ti-mê, con dâng lên Chúa lời khẩn cầu "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mc 10,47). Chúa đã lắng nghe và mở lòng với con: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" 'Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con ơn được thấy những điều con phải làm, để nên nhân chứng về tình yêu thương của Chúa cho những người con sẽ gặp hôm nay.' Con xin dâng lên Chúa ngày sống này. Xin biến đổi con nên như người môn đệ Chúa! Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
I start my day off with a heart ready open to being filled with the light of the Lord. I thank you for having opened my eyes in this new day. Like the blind Bartimaeus, I also present my need to the Lord: "Son of David, have pity on me" (Mk 10:47). He listens to me and welcomes me with this question: "What do you want me to do for you?" ‘Jesus, give me the grace to see what I need to bear witness of your love to the people I meet today. I offer you my day; make me your apostle. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Khi ý thức rằng con không đi một mình, con dừng lại để lắng nghe Chúa, Đấng "hằng mong con mở rộng tâm hồn để được sai đi....Chúa Giê-su là Nhà truyền giáo của Chúa Cha...bị đóng đinh và sống lại vì chúng ta, Người lôi kéo chúng ta bằng năng động của tình yêu của Người; với Thần Khí của Người, Đấng làm sống động Giáo Hội, Người làm cho chúng ta trở thành môn đệ và sai chúng ta ra đi, rao truyền cho thế giới và cho mọi dân tộc." (ĐGH Phanxicô) Này con đây: xin sai con đi, ơn của Cha đủ cho con! Đâu là phúc phần của con trong mảnh đất truyền giáo hôm nay? Con đón chào ngày này và tiếp tục ngày sống. Con dâng ngày sống cho ý cầu nguyện của tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY
Aware that I am not walking alone, I pause to listen to the Lord who “asks us for our personal openness to be sent… Jesus is the Missionary of the Father… crucified and risen for us, he draws us in his movement of love; with his own Spirit, who animates the Church, he makes us disciples and sends us on mission to the world and to all peoples" (Pope Francis). Here I am: send me, your grace is enough for me. What is the portion of mission land for me today? I welcome this day and continue on with it, offering it up for the intention of the month.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con hồi tâm ngẫm lại mọi chuyện mình đã trải qua, và giờ đây, con chuẩn bị tâm hồn để khép lại một ngày. Con luôn tự hỏi rằng, con phải cảm tạ ơn Chúa về những hồng ân nào? Nhìn sâu vào lòng mình, đâu là cách mà con đã đáp lại Chúa nơi những kinh nghiệm của con. Con có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa qua những hoàn cảnh và con người cụ thể không? Trái tim của người môn đệ mở ra để được hun đúc cho sứ mạng cùng với anh chị em. Vậy, liệu con đã mở lòng với Ngài? Con xin Ngài thương nâng đỡ, giúp sức cho con vào ngày mai. Con dâng lên Chúa phút giây nghỉ ngơi, và đưa ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Recall everything you experienced and prepare your heart to close the day. What do you have to thank the Father for? Look at how your heart has responded to the Lord today through your experiences. Were you available to the call he made to you through the situations and the people of today? The heart of the apostle is open to be molded for the mission together with others. Have you been open to the Lord? Ask for help for tomorrow. Offer up your rest and write down your resolution for tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao