TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2022

21/05/2022
462

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón chào ngày mới và chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô ở bất cứ nơi đâu Thần Khí Chúa soi dẫn con. "Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26) Đó là tiếng Chúa vang vọng nơi cõi lòng con và dẫn con đi trên những nẻo đường của cuộc sống; con nghe thấy tiếng Ngài trong những biến cố đời con. Con lắng nghe Chúa Thánh Thần và để Ngài dẫn dắt ngày sống của con. Con dâng lời nguyện mỗi ngày theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ...

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the new day and make yourself available to serve in the mission of Christ wherever the Spirit of the Lord inspires you. “The Holy Spirit, which the Father will send in my name, will teach you everything and will remind you of everything I have told you” (Jn 14:26). It is the voice of the Lord that sounds in your heart and leads you along the paths of life; it is heard in the events you experience. Listen to the Holy Spirit and let him take the helm of your day. Pray your daily offering for the prayer intention of the month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con ngừng lại để nghỉ ngơi một chút sau những công việc tất bật trong chiều nay. Con hít thở và tạm quên đi những hoạt động trong giây lát. “Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày để Người không ngừng đổi mới trong anh em kinh nghiệm về lời loan báo vĩ đại” (ĐTC Phanxicô). "Xin Chúa Thánh Thần đến và ngự vào tâm hồn con, mang đến ánh sáng mở đường dẫn lỗi cho con". Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con bắt đầu lại cuộc hành trình của mình, và xin Ngài chạm vào trái tim của người trẻ để dẫn dắt họ bước theo những nẻo đường đưa họ đến sự sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break this afternoon to rest from your hectic routine. Breathe and distance yourself from your activities for a moment. "Invoke the Holy Spirit every day so that he constantly renews in you the experience of the great announcement" (Pope Francis). "Come Holy Spirit and fill my heart, come light that you open my paths". Restart your journey asking the Spirit of the Lord to touch the hearts of young people to allow themselves to be led along the paths that open them to life.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, con lắng lòng mình lại và nhìn xem ngày hôm nay con đã sống sự tự do của mình như thế nào. Xin cho con biết trân trọng tình yêu được trao ban và nhận lãnh. Đâu là những khoảnh khắc con nhận thấy mình đầy tràn sức sống, hy vọng và có tâm trạng tốt? Thái độ nào gợi lên trong con? Con dừng lại để tận hưởng và trân trọng những trải nghiệm tự do đó. Con quyết tâm nuôi dưỡng lòng can đảm và tâm trạng tốt này trong ngày mai. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT

 
Calm your heart and see how you have lived your freedom today. Appreciate the love given and received. In what moments do you recognize that you have been animated, hopeful, and in a good mood? What attitudes awoke in you? Stop to enjoy and appreciate that experience of freedom. Make a commitment to cultivate encouragement and good humor for tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao