TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/03/2023

21/03/2023
543
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày mới này, con tiếp tục hành trình Mùa Chay của mình, con xin ơn được hoán cải và thay đổi. Cha biết rõ hơn con về điều con cần phải thay đổi để cuộc sống của con góp phần mang lại điều tốt đẹp cho thế giới này. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24). Con làm mới lại niềm tin của mình vào Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Con, và con xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con lắng nghe Lời Người. Con cũng cầu nguyện cho Giáo hội được hoán cải và xin Chúa ban ơn để Giáo hội biết quan tâm đến các nạn nhân bị lạm dụng. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day I continue my Lenten journey and ask for the grace of conversion and change. The Lord knows better than I what needs to be changed in me so that my life contributes to the good in this world. "I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life" (Jn 5:24). I renew my faith in the Father who sends me the Son, and I ask the Spirit to hear His Word. I pray for the conversion of the Church and ask the Lord for the grace to care for the victims of abuse. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tất cả những gì được thực hiện để xóa bỏ văn hóa lạm dụng trong cộng đồng của chúng ta, nếu không có sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên của Giáo hội, sẽ không thể tạo ra động lực cần thiết cho một sự biến chuyển lành mạnh và thực tế.” (ĐGH Phanxicô). Giáo hội cần lời chứng của con để đạt được điều tốt đẹp. Vậy Giáo hội có thể tin tưởng ở con không?

WITH JESUS DURING THE DAY

"Everything that is done to eradicate the culture of abuse in our communities, without the active participation of all the members of the Church, will not be able to generate the necessary dynamics for a healthy and realistic transformation." (Pope Francis) The Church needs your testimony to achieve the good. Can we count on you?

 
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con đi vào thinh lặng để mở lòng đón Chúa. Con có thể tạ ơn Ngài điều gì hôm nay? Con có gặp một người đang đau khổ? Con đã tiếp cận một cách quan tâm hay con sợ mình bị dính líu vào? Con xin lỗi vì những gì con đã không làm được, và con quyết tâm sẽ đối xử tốt với mọi người vào ngày mai. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I prepare myself in silence to open my heart to the Lord. What can I thank Him for today? Did I meet someone who was suffering? Did I reach out with care or was I afraid to get involved? I apologize for what I have failed to do, and I intend to be kind to everyone tomorrow. Hail Mary.