TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-08

21/08/2019
333

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân từ, trong ngày chúng con tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng hôm nay, con tạ ơn Cha, vì sự chở che của Mẹ. Cha ơi, xin ban tặng cho con Thần Khí của Cha, để con luôn biết thưa "Xin Vâng" theo thánh ý Cha trong từng phút giây của đời con. Con xin dâng ngày sống hôm nay, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cầu nguyện cho tất cả các gia đình trên thế giới theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, on this day when we celebrate the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven, I give you thanks for her maternal protection. Give me, Lord, the gift of the Spirit, so that I may know how, at every moment, to say “Yes” to your will. I offer this day, through the intercession of Mary, for all the families of the world, joining the prayer intention of Pope Francis. Hail Mary...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Cùng đi với Thiên Chúa là một sự đòi hỏi khắt khe nhưng tự do bởi vì ta không còn bị cầm buộc bởi những đòi hỏi của thế gian. Khi ta phó thác cuộc đời, ước mơ và ý muốn của mình cho Thiên Chúa, chính Ngài sẽ chăm sóc, giúp ta hoàn thành những gì là tốt đẹp và quan trọng nhất đối với ta. Việc của ta là cố gắng siêng năng, lên kế hoạch cho từng bước đi của mình và làm mọi việc bao có thể để hoàn thành nó. Với ân sủng dồi dào của Thiên Chúa, tất cả những khao khát trong lòng ta đều có thể thực hiện được.

WITH JESUS DURING A DAY
Walking with Christ is demanding, but liberating, for I am no longer hostage to the demands of world. When I entrust my life, my dreams and my wills to the Lord, he takes care of helping me to accomplish what is most beautiful and important to me. I try to be diligent, plan my steps and do what I can to accomplish it. With his grace, which is abundant, it makes possible all that is within my heart.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào thời khắc cuối ngày, con thu nhặt lại những kinh nghiệm mà con đã trải qua và cảm tạ Chúa vì những ân huệ đặc biệt mà con nhận được trong ngày hôm nay. Chúa đã ban cho con những cơ hội nào trong công việc, trong gia đình cũng như bạn bè hay ở nơi cộng đoàn của con? Con đã đáp lời Ngài như thế nào? Con có trung tín trong việc mang lại tình yêu đến tất cả những việc con đã làm hay chưa? Chúa ơi, xin giúp con được sống với lòng biết ơn trọn vẹn. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I gather what I have experienced and thank you, Lord, for some special grace I received. What opportunity did God offer me at work, in family, in friends, or in community? How did I respond? Have I been faithful in bringing love to all that I do? Help me, Lord, to live in complete gratitude. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao