TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-02-2020

21/02/2020
614

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, ngày mới của con xin được khởi đầu bằng lời tạ ơn và dâng trọn cuộc sống con cho sứ mạng lòng thương xót của Chúa Giêsu cho thế giới. Hôm nay, con cùng với ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho ngài và cho ý chỉ của ngài. "Khi thánh Phêrô ở trong tù, Giáo Hội đã không ngừng cầu nguyện cho ngài... Nếu cả Giáo Hội cùng cầu nguyện cho ĐGH, đó là một ân sủng. Tôi thực sự luôn cảm thấy mình cần xin lời cầu nguyện của người khác." (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha, con xin cầu nguyện cho ĐGH và các ý chỉ của ngài. Lạy Cha...    

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day by giving thanks to God and offering your life for Jesus' mission of compassion for the world. We pray today with Pope Francis, for him and his intentions. “When Peter was in prison, the Church prayed incessantly for him...If the Church prays for the Pope, this is a grace. I really continually feel the need to ask for the alms of prayer” (Pope Francis). Pray for the Pope today and his intentions. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi giây lát và ý thức rằng Chúa Giêsu Ki-tô đang hiện diện nơi đây bên con. Con để tim mình lắng lại đôi phút và cầu nguyện với Chúa rằng: "Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của con." Con làm mới lại quyết tâm sống ngày hôm nay của mình, cùng tiếp tục cầu nguyện cho ĐGH và các ý chỉ của ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to make yourself aware that Jesus Christ is with you right now. Rest your heart for a few minutes to pray to God, saying: “Jesus, you are my Lord.” Update your resolutions of the day and continue praying for the Pope and his intentions.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh lặng khi ngày dần tàn. Một ngày của con trôi qua như thế nào? Trái tim con đặt để nơi đâu? Con có sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ người thân cận mình không? Đó không chỉ là những việc con làm, mà còn là tình yêu con đặt để trong mỗi việc đó. Ngày mai, con quyết tâm nâng cao tinh thần phục vụ của mình với những người thân cận. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down as this day ends. How was your day? Where was your heart? Were you available to help and serve your neighbor? It’s not about what you do but about the love you put into it. Resolve to improve your service to your neighbor tomorrow. Hail Mary...

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.