TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/11/2023

20/11/2023
365

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/11/2023
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 
Con thức dậy đón chào ngày mới, với lòng dũng cảm và lòng biết ơn, con dâng ngày hôm nay cho ý cầu nguyện của tháng. "Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50). Mẹ Maria là một người phụ nữ đã hiến dâng toàn bộ bản thân mình; bằng lời xin vâng của mình, Mẹ đã đem lại Sự Cứu Rỗi cho chúng ta. "Đức Maria là người phụ nữ của sự xin vâng, một lời xin vâng đối với Thiên Chúa, một lời xin vâng đối với anh chị em của mình. Con nguyện theo bước chân Mẹ trong tâm tình hiến dâng." (ĐTC Phanxicô). Chúa ơi, xin cho con biết sống với tâm thế phục vụ và con cũng cầu xin ơn này cho Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Presentation of the Blessed Virgin
Wake up to the new day, with courage and gratitude, giving the day for the prayer intention of the month. "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister and my mother" (Mt 12:50). Mary is a woman given in a complete donation of herself; she attained Salvation for us with her yes. "Mary is the woman of yes, a yes of surrender to God, a yes of surrender to her brothers and sisters. Let us follow her in her self-giving." (Pope Francis). Pray that you may live in an attitude of service, and ask this grace also for the Pope. Our Father.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Hãy theo ta
Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi hôm nay, xin Chúa chúc lành cho ĐTC và tất cả mọi người đứng đầu trong Giáo Hội: "Hôm nay, Chúa lặp lại, đối với tôi, đối với bạn và đối với tất cả các mục tử: 'Hãy theo ta'. Đừng lãng phí thời gian vào những câu hỏi không cần thiết hoặc tin đồn; đừng mải miết vào những điều thứ cấp, hãy tập trung vào những điều quan trọng và theo ta. Hãy theo ta mặc cho khó khăn. Hãy theo ta trong việc rao giảng Tin Mừng" (ĐTC Phanxicô). Với sự tự do của mình, con đã sống trong các mối quan hệ xung quanh như thế nào? Đâu là những điều con cần lưu ý?

WITH JESUS DURING THE DAY
            Follow me
In this short time of rest, ask the Lord for the Pope and all the pastors of the Church: "The Lord repeats today, to me, to you and to all the Pastors: "Follow me". Do not waste time on useless questions or gossip; do not dwell on the secondary, but look to the essential and follow me. Follow me in spite of difficulties. Follow me in preaching the Gospel" (Pope Francis). How do you live with discretion in your relationships? What things do you keep an eye on?
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

            Lòng thương xót và ý chí
Khi con cảm nhận sự bao trùm của bóng đêm và sự mệt mỏi của cơ thể, con nhận thức về tình thương to lớn của Ngài dành cho con trong ngày hôm nay. Con biết ơn về những khoảnh khắc hạnh phúc, sự tức giận và nỗi buồn đã áp đảo con trong ngày hôm nay. Con mở rộng trái tim trước ý muốn của Ngài, điều luôn hiện diện mỗi ngày trong con. Con tin tưởng vào Chúa Thánh Thần và Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Con nguyện xin Chúa biến con trở thành khí cụ mang lại hòa bình của Ngài, để ở nơi đâu không biết đến Ngài, con xin gieo trồng tình yêu của Ngài nơi ấy. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Mercy and will
As you feel the embrace of the night and the weariness of your body, realize how great his mercy has been for you today. Be grateful for the moments of happiness, anger and sadness that overwhelmed you this day. Open your heart to his will which is present each day. Trust in the Holy Spirit and the Sacred Heart of Jesus and Mary. Pray that the Lord makes you an instrument of his peace, so that where they do not know of him, you may sow his love. Hail Mary.