TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/01/2021

20/01/2021
410


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương con. Và con xin dâng lên Ngài ngày hôm nay. “Đừng tìm kiếm những điều ngoạn mục. Điều quan trọng là trao ban bản thân. Điều quan trọng là mức độ yêu thương mà con đặt trong từng cử chỉ” (thánh Têrêxa Calcutta). “Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.” (Mc 3, 7-12). Liệu con đã đặt tình yêu vào những việc con làm và cống hiến hết mình cho những nhiệm vụ được giao? Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Start your day under the gaze of God who loves you and offer him your day. “Don't look to do spectacular things. What matters is the gift of yourself. What matters is the degree of love you put into each gesture” (St. Teresa of Calcutta). "He had cured many and, as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him" (Mark 3:7-12). Do you put love in what you do and give yourself fully to your tasks? Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con nghỉ ngơi trước khi tiếp tục các công việc buổi chiều. Tình huynh đệ mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi đòi hỏi sự chia sẻ của lòng quảng đại và quên mình, để làm việc vì lợi ích cao cả hơn mà không để tâm đến kết quả tức thì. Đó là về việc mở ra các quá trình hơn là chiếm lấy không gian. “Sự cao quý vĩ đại là khả năng mở ra những quá trình mà hoa trái của nó sẽ được người khác thu hoạch, với niềm hy vọng đặt vào những động lực bí ẩn của sự tốt lành được gieo” (ĐTC Phanxicô). Con xin được biết quảng đại gieo tất cả những gì con đảm nhận, và nguyện cho một mùa màng dồi dào.

WITH JESUS DURING A DAY
Take a break before resuming your afternoon activities. The fraternity to which Pope Francis invites us asks for a share of generosity and detachment, to work for the greater good without paying attention to immediate results. It is about opening processes rather than occupying spaces. “A great nobility is to be able to unleash processes whose fruits will be gathered by others, with the hope placed in the secret forces of good that is sown” (Pope Francis). Sow generously in all that you undertake and the harvest will be abundant. Relaunch the rest of your day.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày, con xin cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã trôi qua. Con đã đặt trái tim của mình ở đâu? Con có nhận ra rằng mình có thể yêu ai đó nhiều hơn nữa không? Con đã mở rộng cánh cửa nội tâm của mình cho tất cả mọi người mà không có sự phân biệt, hay liệu con đã đặt ai đó bên ngoài tình yêu của mình? Yêu thương không giới hạn là con đường của sự tự do và viên mãn. Đâu là điều con có thể làm khác đi để trao ban bản thân mà không giữ lại chút gì? Con viết ra những gì con đã khám phá được. Kính mừng Maria ...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, thank God for one more day. Where did you put your heart? Do you recognize that you could love someone more? Do you open the doors of your interior to everyone without distinction, or do you leave someone out of your love? Loving without reservation is the path of freedom and fulfillment. What can you do differently to give yourself without holding back? Write down what you discover. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.