TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023

18/09/2023
325


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trỗi dậy. Con tỉnh giấc và ở trong sự hiện diện của Chúa, Ngài đã ban cho con món quà sự sống. Hôm nay, con chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm cho con trai của một bà góa sống lại ở thành Nain. “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,11-17). Với những lời này, Chúa Giêsu nhắc nhở con về quyền năng và lòng trắc ẩn của Người. Giống như Chúa Kitô, con được mời gọi trở thành khí cụ của sự sống và niềm hy vọng cho những người xung quanh con, đặc biệt là những người đang cần giúp đỡ nhất. Con cầu nguyện cho ý chỉ của tháng này. Lạy Cha chúng con…

.

WITH JESUS IN THE MORNING

Arise
Wake up and be in the presence of God, He has given you the gift of life. Today we witness the miracle of Jesus in raising the son of a widow in the city of Nain. Young man, I command you, arise” Lk 7:11-17. With these words, Jesus reminds us of his power and compassion. Like Christ, we are invited to become instruments of life and hope to the people around us, especially to those most in need. Let us pray for the intention of the month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tiến về phía trước. Trong những giây phút nghỉ ngơi giữa ngày này, xin cho con biết tận dụng cơ hội này để đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Con nghĩ về tất cả những cái neo trong cuộc sống khiến con không thể đứng dậy và tiến về phía trước. ĐTC Phanxicô nói: “Thiên Chúa có lòng trắc ẩn, Ngài đến với chúng ta trong Con Một của Ngài và phục hồi tất cả chúng ta trở lại phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Ngài đã tác tạo tất cả chúng ta.” Lạy Chúa, xin tiếp sức cho con để con vươn lên và tiếp tục tiến về phía trước, với tư cách là con cái của Chúa. Trong giờ cầu nguyện này, xin Ngài biến đổi con, xin cho con nên giống Ngài, đem tình yêu và hy vọng đến cho thực tại xung quanh con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Moving Forward
Take a break in your day. Use this opportunity to put yourself in the presence of the Lord. Think of all the anchors in your life that keep you from getting up and moving forward. Pope Francis says : “God had compassion, he came to us in his son and restored us all to the dignity of children of God. He has recreated us all.” Let us rise up and continue to move forward, as a child of God. Let us take advantage of this moment of prayer, and ask God that we may, like Him, give life to the reality that surrounds us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Ngày sống đang dần khép lại, trong giây phút này, con lắng mình lại và tạ ơn Chúa vì một ngày Ngài đã ban cho con. Xin cho con dừng lại ở giây phút này để thấy mình đang cầu nguyện với Chúa. Tạm dừng các cuộc gặp gỡ, nhìn lại tâm hồn mình một lần nữa, một cách chậm rãi. Con đã có thể mỉm cười trong khó khăn, âu yếm bằng lời nói của mình trong những khoảnh khắc nảy sinh vấn đề, làm rạng rỡ một ngày của anh chị em mình bằng những cử chỉ ân cần chưa? “Lạy Chúa, trở thành môn đệ của Chúa dẫn tới sự sống và nhân văn ở môi trường xung quanh con, phản ánh những cử chỉ, hành động theo cách của Chúa. Xin thứ lỗi cho con vì những lúc con không thể làm được điều đó. Con xin Chúa ban ơn cho ngày mai được bước đi dưới ánh nhìn của Chúa, để trái tim con trở thành một trái tim giống như trái tim của Chúa.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

End the day, and be thankful for all that the Lord has given you today. Take a moment to find yourself in prayer with the Lord. Go through the heart again, without haste, with pause the encounters with your brothers. Have you been able to smile in difficulties, caress with your words the moments in which problems arose, brighten the day of your brothers with kind gestures? “Lord, to be your disciple is to lead life and humanize my surroundings, reflecting your gestures, leading your way of proceeding. Forgive me if at times I have not been able to do it. I ask you for the grace tomorrow to put your gaze on me so that my heart becomes one more similar to yours.” Hail Mary.