TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2021

18/01/2021
230


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con khởi đầu ngày mới trong tâm tình hân hoan phấn khởi dâng đời mình lên Chúa. "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2, 23-28) Điều tâm điểm và chính yếu nhất trong cuộc đời con là gì? Con có đòi hỏi những lời ca ngợi thái quá, hay tiếp cận người khác trong mối băn khoăn và giả tạo chăng? hay con đối đãi họ bằng sự dịu dàng và lòng tôn trọng? Con hãy đối xử với anh em bằng tình yêu. "Lòng thương xót là suối nguồn duy trì sức sống cho Giáo Hội." (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
Start your day in good spirits by offering your life to the Lord. “The Sabbath has been instituted for man, and not man for the Sabbath. So that the son of man is also lord of the Sabbath” (Mark 2:23-28). What is the most central and important in your life? Do you ask for unnecessary compliments, do you approach others with anxiety and pretensions, or do you treat them with gentleness and respect? Treat others with love. Remember that "Mercy is the main beam that sustains the life of the Church" (Pope Francis). Offer your day for the Pope's intention. Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con ý thức rằng mình đang bước đi cùng Chúa Giê-su, và tạm ngừng lại một chút giữa ngày để nhận ra Ngài trong ngày sống của con. "Chúng ta được tạo dựng cho tình yêu, và trong mỗi người ẩn chứa một luật yêu thương, đó là: ra khỏi chính mình để tìm được lớn lên trong tha nhân." (ĐGH Phanxicô) Tha nhân giúp chúng ta trở nên con người hơn, họ đặt ra giới hạn cho chúng ta, chỉ ra những thành công của ta, họ sửa dạy chúng ta, và giúp đỡ chúng ta nhiều lần nhiều cách để giúp chúng ta trở lại nẻo chính đường ngay. Không có tha nhân, chúng ta đánh mất chính mình. Con có dành chỗ cho tha nhân trong cuộc đời mình không? Con có cảm ơn họ không?

WITH JESUS DURING A DAY
Be aware that you walk with Jesus and take a pause to recognize him in your day. Pope Francis tells us that "we are made for love, there is in each one of us a law of love: to go out of oneself to find in another a growth of his being." Others help us to humanize ourselves, they set limits for us, show us our successes, correct us and help us many times to get back on the path. Without others we lose ourselves. Do you make room for your neighbor in your life? Do you thank them?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một góc yên tĩnh và chuẩn bị tâm hồn để kết thúc ngày sống hôm nay, cùng với việc biết ơn những gì con nhận được trong ngày. Hôm nay con đã gặp gỡ những ai? Con có vun trồng đức tính tôn trọng tha nhân không? Con chấp nhận mọi sự như chính nó, hay muốn thay đổi theo như ý muốn của con? Con biết ơn những người đã ra tay giúp đỡ con, trong khi con chẳng hề hay biết, đồng thời dâng quyết tâm sống ngày mai trong thái độ sẵn sàng đón nhận hơn. Kính mừng...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet corner and get ready to review the day and be grateful for what you received in it. Who have you been with today? Were you able to cultivate respect for others? Did you receive it as it is, or did you intend to make it change according to your opinion? Be grateful for those people who bring you help that you may not be aware of and have a purpose to have a welcoming attitude tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.