TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/01/2021

17/01/2021
182


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con ôm lấy ngày mới với một trái tim rộng mở để Chúa có thể biến đổi con. "Chúng ta phải đổ rượu mới vào bầu da mới" (Mc 2,18-22). Chúa muốn con ở trong thánh tâm Ngài, và Ngài muốn biến đổi con thành một thứ rượu của niềm vui cho mọi người xung quanh. Ngài cần con, cần sự giúp đỡ của con. Ước gì bàn tay con mang đến sự âu yếm của Ngài cho người khác, ước chi lời nói của con mang hơi thở Ngài, sự hiện diện của con đem đến sự gần gũi của Ngài. Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Con muốn sống và cho đi tất cả những gì tốt nhất của con trong sứ mạng tình thương. Con muốn dâng hiến ngày sống này để góp phần vào một thế giới đầy tình huynh đệ. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
Embrace the new day with an open heart so that the Lord may transform you. "We must pour new wine into new wineskins" (Mark 2:18-22). The Lord wants to work in your heart and transform you into the new wine of joy in your surroundings. He needs you, your help. May your hands transmit his caresses, your words his breath, your presence his closeness. God in you and you in him. Live giving the best of yourself in the service of the mission of compassion. Offer your day for a more fraternal world. Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại để trò chuyện với Chúa Giê-su và tiếp tục đào sâu ý cầu nguyện của tháng này. Đức Thánh Cha dạy rằng: "không ai có thể cảm nghiệm được giá trị của cuộc sống mà không đối diện với tình yêu... cuộc sống tồn tại ở nơi có lời hứa, sự hiệp nhất, tình huynh đệ; một cuộc sống mạnh hơn cái chết khi nó được xây dựng trên những tương quan đúng đắn, và ràng buộc lẫn nhau bởi lòng trung thành" Những mối tương quan của con như thế nào? Con có trung thành với những lời hứa của mình? Con có làm đúng với lời hứa? Con có mở ra để đón nhận những khác biệt? Giờ đây, con làm mới lại mục đích chăm sóc tha nhân của mình.

WITH JESUS DURING A DAY
Pause to encounter Jesus and continue to deepen your intention for this month. The Pope teaches us that “no one can experience the value of living without faces to love…life subsists where there is bond, communion, fraternity; and it is a life stronger than death when it is built on true relationships and bonds of fidelity.” How are your relationships? Are you faithful in your bonds, do you act authentically and are you open to accepting differences? Renew the purpose of caring for others.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Ngày đã tàn, con duyệt xét lại những khuôn mặt mà con đã gặp trong ngày hôm nay. Những cuộc gặp gỡ nào đã làm cho con hạnh phúc? Và những cuộc gặp gỡ nào thì không? Con có nghĩ rằng ai đó cần sự tha thứ của con không? Con có biết thương xót hay con đang nghiêng chiều về mối bất hòa? Đồng hành cùng tha nhân là một món quà từ Thiên Chúa. Con biết ơn vì những người đã xuất hiện trong cuộc đời của con, nguyện xin Chúa ban ân sủng để con nhìn họ với ánh mắt của Chúa và thực thi điều đó để chăm sóc cho họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Close your day. Review the faces of those you met on this day. What encounters have made you happy and which ones have not? Do you think someone needs you to ask for forgiveness? Did you have an attitude of mercy, or did you incline to discord? Walking with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life. Ask the Lord for the grace to see them as he sees them, and make your purpose to care for them. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.