TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-08

17/08/2019
323

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, vào ngày Chúa Nhật hôm nay, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện của Con Cha trong cộng đoàn tham dự mừng sự phục sinh vinh hiển của Ngài, lắng nghe Lời Chúa và cùng nhau chia sẻ tấm bánh tinh tuyền. Cha ơi, xin ban thánh thần của Cha đến với Hội thánh, để lửa tình yêu, lòng thương xót và lòng quảng đại của Cha được thắp lên trong lòng Giáo Hội. Xin cho từng người chúng con nên như khí cụ hòa bình giữa nơi cộng đoàn chúng con. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong Mạng Lưới Cầu nguyện toàn cầu của Ngài trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
On this Sunday, I thank you, Lord, for the presence of your Son in the community that joins today to celebrate his resurrection, to listen to the Word and share the Eucharistic bread. Lord, send your Spirit upon your Church, so that the fire of your love, mercy and hospitality may be kindled within it. May each of us be the instrument of your peace in our community. I offer you this day, in union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, for the intention of Pope Francis for this month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thiên Chúa mời gọi mọi người đến với một ơn gọi lớn lao hơn: đó là trở nên một Kitô hữu trung tín. Ôm lấy Tin Mừng một cách giản đơn và đầy thử thách, như Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và đón nhận chúng ta, chúng ta phải biết đưa những lời giáo huấn của Chúa vào thực hành, ngay cả khi vui tươi hay đau khổ.
Chính trong cuộc phiêu lưu của cuộc đời con đáp trả bằng lòng biết ơn lời mời gọi của Chúa với lời thưa "Xin vâng". Bây giờ con lên đường để sống với mầu nhiệm của Chúa trong đời con.

WITH JESUS DURING A DAY
God calls everyone to a greater vocation: to be faithful Christians. Embracing the Gospel is simple and challenging, for as God loves and welcomes us, we know that we must put his teachings into practice in times of joy and pain. It is in this adventure of life that I respond with gratitude to his call with my “Yes.” I now set out on my way to live with him the mystery of life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi con tạm rời xa những hoạt động của một ngày, con nhớ lại những điều đã qua, những nơi con đến, những người con gặp, những việc con làm. Điều nào là đẹp đẽ nhất trong ngày sống của con? Với tâm tình biết ơn, con xin dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì con đã sống. Con đã sẵn sàng và thiện chí sống một ngày mới với ơn lành của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As I move away from my activities, I remember the day that has passed. I look at what has transpired, the places I've been, the people I've met, and the things I've done. What was the most beautiful thing that happened in my day? I offer all that I have lived to God in thanksgiving. I am ready and willing to begin a new day with the grace of God. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao