TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/11/2023

16/11/2023
328

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
            Liều mạng sống mình cho Chúa Ki-tô 
Cảm tạ Chúa lại ban cho con một ngày sống mới. Xin Chúa Thánh Thần cho con được nên bạn hữu, môn đệ cũng như khí cụ của Ngài trong sứ vụ tình yêu, xin dùng đời sống con theo ý Ngài, và xin được dâng trọn hồn xác con cho Chúa Ki-tô. "Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống." (Lc 17, 33). Vâng phục là nguồn của hạnh phúc, như lời ĐTC luôn nhắn nhủ, hạnh phúc của Hội Thánh là "liều mình hiến dâng". Con xin dâng ngày sống này với niềm hân hoan trong ý cầu nguyện của ĐTC. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Losing my life for Christ
Thank you Lord for one more day. I ask that your Holy Spirit makes me your friend and your apostle, available to your mission of compassion. I want to spend my life in your mission, giving myself to Chirst. "Whoever tries to keep his life will lose it, but whoever loses his life will keep it" (Lk 17:33). Surrender is a source of joy, that is why the Pope tells us that the joy of the Church is "to go out of herself to give life." I offer you my day with joy for the Pope's prayer intention. Our Father
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Cầu cho hoà bình của thế giới
Đức Thánh Cha không ngừng nghỉ dâng lời cầu nguyện cho hoà bình của thế giới. "Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho hoà bình của Ukraina. Hãy kiên trì cầu xin Chúa cho mảnh đất này tìm thấy tình huynh đệ tuôn tràn và sớm vượt qua sự chia rẽ. Xin cho lời cầu khẩn này, hôm nay được chạm đến thiên đàng và tới những ai có nghĩa vụ ở địa cầu" (ĐTC Phanxicô). Con xin cầu nguyện cho những khó khăn mà ĐTC luôn trăn trở.


WITH JESUS DURING THE DAY
            For peace in the world
On this evening I bring to my heart the requests that the Holy Father has tirelessly made for peace in the world. "I invite you to pray today for peace in Ukraine. Let us ask the Lord with insistence that this land may see fraternity flourish and overcome divisions. May the prayers that rise up to heaven today touch the minds and hearts of those responsible on earth" (Pope Francis). Let us pray for the difficulties that concern the Pope
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

            Ngợi khen lòng nhân từ Chúa
Một chút thinh lặng. Con nhìn vào chính mình và để tâm trí nghỉ ngơi. Con chân thành cảm tạ và biết ơn lòng nhân từ Chúa. Con biết mình yếu đuối và đôi khi cứng lòng trước tình yêu. Con biết đời sống con không có ý nghĩa gì khi thiếu bóng Ngài. Xin Chúa cho con luôn ý thức rằng con hiện hữu nơi đây để yêu thương và đời sống này là một món quà Cha trao ban. Con tin tưởng rằng ngày mai con sẽ có niềm hy vọng cho mọi sự con phải đương đầu. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            I praise your goodness
Take a moment of silence. Look inward and put your mind at ease. Appreciate and be truly grateful for God's goodness. Recognize that you are vulnerable and ask forgiveness for the lack of love. Recognize that without God your life is meaningless. Ask the Lord to be aware that you are here to love and that your life is a gift. Trust that by tomorrow you will have hope for all that you have to face. Hail Mary