TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-08

16/08/2019
178

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha từ ái, khi con bắt đầu ngày mới, con tạ ơn Cha vì những tia nắng mặt trời mà Cha ban tặng cho con, nhờ ánh sáng ấy con có thể nhận ra bản thân con luôn có đủ đầy trên con đường mà Cha dọn sẵn cho con. Cha ơi, con biết mình chỉ như một đứa trẻ, được Cha ôm ấp trong vòng tay và tin tưởng vào tình yêu của Cha. Chính trong một trái tim đơn sơ mà tình yêu của Cha được tỏ lộ. Con xin dâng ngày sống này cho tất cả các gia đình, để trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.". Sáng danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, as I begin this new day, I thank You for the light of the sun and all that you give me to realize myself fully in the path that you have laid out for me. May I know, Lord, what it is to be like a child, being held in your arms and trusting in your love. It is in the simplicity of the heart that your power is revealed. I offer this day for all families, so that they may be “schools of true human growth.” Glory Be...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lạy Chúa, xin cho con thăng tiến sâu hơn trong nhận thức về Chúa, và tìm kiếm mối tương quan tuyệt hảo nơi Ngài. Xin cho con không nản lòng trước những nỗi đau và thử thách của cuộc sống. Xin cho con được bắt đầu từ tình yêu của Chúa, kiên vững hơn trong lời cầu nguyện và được đánh động bởi Lời Chúa, để không gì có thể tách con ra khỏi Ngài. Xin cho con biết từ bỏ chính mình để nhường chỗ cho sự hiện diện của Chúa trong con.

WITH JESUS DURING A DAY
Lord, may I grow deeper in knowledge of you and seek greater intimacy with you. May I not be discouraged by the pains and trials of life. May I be rooted in your love, strengthened in prayer and enlightened by your Word, so that nothing can shake me or turn me away from you. May I be stripped of myself to make room for your presence in me.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, khi ngày dần tàn, con tạ ơn Chúa vì những hồng ân đặc biệt Chúa đã ban tặng cho con. Nhìn lại những biến cố quan trọng của ngày hôm nay, những cuộc trò chuyện của con diễn ra như thế nào? Con có sẵn sàng giúp đỡ những người cần đến con không? Có ai cần một lời xin lỗi từ con không? Lạy Chúa, xin giúp con được sống và sống dồi dào hơn trong tình hiệp nhất với Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I thank you, Lord, for the special graces you have given me. I review the most important events of today. How were the conversations I had? Was I available to those who needed me? Does anyone need an apology from me? Help me, Lord, to live more in union with you tomorrow. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao