TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/11/2023

15/11/2023
381

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
            Tình yêu không phải công cụ để tính toán
Hôm nay con xin Cha một lần nữa hãy đặt trái tim của con gần trái tim Cha hơn, để yêu như cách Cha đã yêu. Việc Nước Thiên Chúa đến không phải là chuyện phải suy tính trước, "Và người ta sẽ không nói: 'Ở đây này!' hay 'Ở kia kìa!', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”(Lc 17,21). Đó là một lời mời gọi con hiện diện với Chúa, nhận ra Chúa trong cuộc sống của mỗi người, và đừng tính toán trong việc tìm kiếm Chúa. Xin soi sáng cho con ơn nhận ra Chúa trong mọi sự và trong anh chị em chung quanh để yêu mến và bước theo Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cũng rộng ban ơn lành này xuống trên Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Love is not subject to calculation
Today I ask you again to put my heart close to yours Lord, to love as you love. The coming of the Kingdom is not subject to calculation; nor will you say, "Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you" (Lk 17:21). It is an invitation to make ourselves present to You, to recognize You in our life, and to not find You where we calculate. Give us the grace to recognize you in everything and everyone in order to love and follow you more. Grant this grace to the Pope this month. Our Father.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Tình Yêu của Chúa là đủ... 
Con tạm gác lại bộn bề công việc và dành đôi phút để cầu nguyện xin cho Đức Thánh Cha không bị khuất phục trước sự yếu đuối của mình; và trong hình ảnh Thánh Phêrô, Ngài sẽ để mình bị lay động trước tình yêu của Chúa là Đấng Toàn Năng và bao trùm tất cả. “Tình yêu của Chúa Giêsu đã phải đủ đầy với Thánh Phêrô rồi. Ngài không được nhượng bộ trước cám dỗ của sự tò mò, đố kỵ” (ĐTC Phanxicô). Xin Chúa ban cho con đủ đầy tình yêu và ân sủng của Người.

WITH JESUS DURING THE DAY
            The Love of the Lord is enough...
Pause. Take a moment this afternnon to pray to the Lord that the Holy Father will not allow himself to be overcome by his frailties and that in the image of Peter he will allow himself to be moved by the love of the Lord who is all-powerful and all-encompassing. "The love of Jesus must be sufficient for Peter. He must not yield to the temptation of curiosity, of envy" (Pope Francis). Give me your love and grace that this is enough for me.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Nhân danh Thiên Chúa 
Con gác lại công việc và dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày sắp kết thúc. Con hồi tâm nhìn lại các hành động trong ngày và suy nghĩ xem con đã tôn vinh Lời Chúa như thế nào. Xin cho con nhớ rằng thái độ của con phải phản ánh được tình yêu của Chúa. Có ơn ban nào mà con muốn tạ ơn hôm nay không? Có điều gì mà con có thể cải thiện vào ngày mai để con được xứng đáng hơn vì danh Chúa? Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            In your name Lord
Pause and give thanks for the day that is ending. Review how you acted during the day and think about how you honored God's word. Remember that your attitudes should be a reflection of God's love. Is there any grace for which you wish to give thanks today? Tell the Lord, what you can improve on so that tomorrow you will be more worthy to come in His name? Hail Mary.